Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ομάδα Αυτοβελτίωσης

Η ομάδα θα κάνει την πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου ώρα 20:15 έως 22:15.
Η πρώτη συνάντηση είναι διερευνητική και χρεώνεται με 30 Ε (χωρίς ΦΠΑ).
Για τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις pinteris@hotmail.com ή 210-96 52 336.
Για να μπεις σ' αυτή την ομάδα χρειάζονται 2 κριτήρια: Ηλικία 26 με 42...
Να σε γνωρίζω προσωπικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: