Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Είμαι ανάμεσα σε δύο διηγήματα:
1. Ο ψυχολόγος ζει Αθήνα και τον αφήνει η γυναίκα του για κάποιον άλλον. Παιδιά δεν έχουν. Ο φίλος του είναι ντέντεκτιβ στη Θεσσαλονίκη και εργένης. Ο ψυχολόγος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και και ζει με το φίλο του μέχρι να συνέλθει. Ο συνδυασμός ντέντεκτιβ και ψυχολόγου φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο τίτλος «Μέχρι να συνέλθω».
2. Δεν έχω βρει τίτλο. Ένας παππάς πετάει τα ράσα, σπουδάζει και γίνεται γνωστός σαν «ο ψυχολόγος των φτωχών». Ένας πάμπλουτος επισκέπτης του (που παρίστανε τον φτωχό) του αφήνει μια τεράστια κληρονομιά. Ο ψυχολόγος λύνει τα προβλήματα μοιράζοντας χρήματα μέχρι που του έρχεται ένας πολύ πιο πλούσιος ο οποίος είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας.

Ποιο από τα δύο διαλέγεις? Το γράψιμο αρχίζει μόλις μεγαλώσει η μέρα (21 Μαρτίου).

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013


Εφημεριδούλα Μαρτίου page1image1328
Μάρτιος 2013
H Eφημεριδούλα
Tεύχος 201 Xρόνος 27ος
Tηλ: 210-96 52 336
pinteris@hotmail.com
Eκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας
Η Εφημεριδούλα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2013 δεν κυκλοφόρησε.
Έτσι, έστω και καθυστερημένα ευχόμαστε
Καλή Χρονιά
Μου φάγανε την Ιστοσελίδα !
Εδώ και 8 χρόνια έχω μια ιστοσελίδα στο όνομα www.pinteris.gr.
Ο ΟΤΕ μου ζήτησε ν ́ ανανεώσω το do- main name (δηλαδή το www.pinteris.gr.) μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2012. Δεν το έκανα έγκαιρα και στις 5 Νοεμβρίου διαπίστωσα ότι η ιστοσελίδα μου δεν ήταν πια διαθέσι- μη.

Τηλεφώνησα στον ΟΤΕ και μου έστειλαν με email κάποια έγγραφα να συμπληρώσω και να τα στείλω μέχρι 18 Νοεμβρίου. Αφού τα συμπλήρωσα κατόπιν συνεννόη- σης με το 13818 και τη βοήθεια δύο φίλων, τα έστειλα με email στον ΟΤΕ στις 13 Νο- εμβρίου. Μάλιστα είχα χρεώσει και την πι- στωτική μου κάρτα για τη συνδρομή της ανανέωσης.
Πήρα την ίδια μέρα απάντηση ότι πρέπει να στείλω και φωτοαντίγραφο της ταυτό- τητάς μου (την οποία ήδη έχουν από χρό- νια). Το μήνυμα, μού διέφυγε και το είδα στις 19 Νοεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά την 15θήμερη παράταση που μου είχαν δώσει. Έστειλα την ταυτότητα και επικοι- νώνησα με την τεχνική υπηρεσία του 13818. Εκεί πληροφορήθηκα το εξής κα- ταπληκτικό:
Ο ΟΤΕ διέθεσε μέσα σε μια μέρα μετά την 15θήμερη παράταση το domain name (δη- λαδή το www.pinteris.gr.) σε άλλον. Αν μπείτε στο Google και γράψετε www.pin- teris.gr θα δείτε τι θα βγει. Αυτό δεν είναι παράνομο;
Σήμερα μάλιστα έλαβα αυτό:
Αξιοτιμε Κυριε ,
Σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στο OTEbusiness Customer Service.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το domain printeris.gr εληξε στις 3/11/2012 και στις 13/11/2012 λάβαμε αίτηση ανανέ-

ωσης.
Όπως βλέπετε και στα συνημμένα σας εί- χαμε ενημερώσει ότι προκειμένου να ανα- νεώσουμε το domain θα έπρεπε να μας αποστείλετε και την φωτοτυπία ταυτότη- τάς σας την οποία και λάβαμε στις 19/11/2012.
Από την ημερομηνία που λήγει το domain ο κάτοχος έχει 15 μερες περιθώριο προκει- μένου να το ανανεώσει, στις 19/11 που λά- βαμε την ταυτότητα το domain είχε ήδη κατοχυρωθεί.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
13818 (επιλογή 2 - " Εμπορικές Πληροφο- ρίες και βοήθεια ") ή στα στοιχεία που ακο- λουθούν.

Με εκτίμηση,
Τομαρά Ελένη
ΟΤΕ A.Ε. www.otebusiness.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών & Επι- χειρησιακών Πελατών Διεύθυνση Επιχει- ρησιακών & Εταιρικών Πελατών Σταθε- ρής & Κινητής
( 13818 6 2106798566
* sales-info@otebusiness.gr
* domain-names@ote.gr
Από κει και πέρα, έκανα αίτηση στον ΟΤΕ για νέο Domain Name το οποίο και πλήρω- σα. Είναι «www.πιντέρης-ψυχολόγος.gr». Το πληκτρολογώ και ή δεν βγάζει τίποτα ή βγάζει άλλα αντ ́ άλλων. Η ουσία είναι ότι ο ΟΤΕ –εκτός από το domain name- μου «κατάπιε και την ιστοσελίδα (site)! Έκανα πολλά τηλεφωνήματα στο 13818. Ο μέσος χρόνος αναμονής όταν σε στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα είναι περίπου 8.5 λεπτά. Τα πράγματα θα ήταν υποφερτά αν στην αναμονή δεν έπρεπε ν ́ ακούω κάτι heavy metal κιθάρες που τρίζουν και γρυλί- ζουν στις 11 το πρωί. (Έλεος παιδιά! Του- λάχιστον να ́χα πιει ένα ουίσκι να το φχα- ριστηθώ). Το θέμα δεν είναι τα 8.5 λεπτά. Είναι ότι αυτές οι μεταβιβάσεις από τον Άννα στον Καϊάφα μπορεί να γίνουν 3 και 4 φορές! Μιλάμε δηλαδή για συνολικό χρό- νο συνομιλίας με ανθρώπους γύρω στα 2-3 λεπτά ενώ η αναμονή είναι από 25 μέχρι 34 λεπτά. Αυτά τα 25-34 είναι heavy metal κι- θάρες που τρίζουν και γρυλίζουν. Επειδή δεν έχω καμία επιθυμία να ενημερωθώ σ ́ αυτού του είδους τη μουσική, κάποια στιγ- μή είπα από μέσα «δεν πάτε στο διάλο» κι έκλεισα το τηλέφωνο (που ενδεχομένως να είναι κι αυτό που επιδιώκουν με τη μουσι- κή που βάζουν)...
Του στραβού το δίκιο: Ανάμεσα στα άτομα που μ ́ εξυπηρέτησαν ήταν κάποιος κύριος Καραδήμας του οποίου το μικρό όνομα δεν θυμάμαι. Μ ́αυτόν τον άνθρωπο ένιωσα ότι θα βγάλω μια άκρη. Ποιο ήταν το ζη- τούμενο; Ν ανεβάσουμε την ιστοσελίδα μου στο www.πιντέρης-ψυχολόγος.gr. Ο άνθρωπος μου ζήτησε κάποια στοιχεία. Διακόψαμε το τηλεφώνημα μέχρι να τα βρω κι έτσι για άλλα 10 λεπτά άκουγα «metal κιθάρες που τρίζουν και γρυλί- ζουν». Όταν επανήλθα στη σύνδεση ζήτη- σα τον καλό άνθρωπο κ. Καραδήμα. Μην είδατε τον Κίτσο το λεβέντη τον καρα- μπουζουκλή. Πού να τον βρουν τον άνθρω- πο; Αφού από οργάνωση έχουν σοβαρά θέ- μα! Έτσι, κάποια στιγμή είπα «να πάτε να...» κι έκλεισα το τηλέφωνο. Το πρώτο που ένιωσα ήταν ανακούφιση από τη μου- σική τους. Στη συνέχεια, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καταφέρει τίποτα κι αφέθηκα στη μοίρα μου, μέχρι που έσκασε μύτη ο Κωνσταντίνος: Μια γνωριμία μέσα από το facebook που είχε την καλοσύνη να μου στείλει το έξης μήνυμα:
«Καλησπέρα σας! Επειδή δεν υπάρχει για σας σελίδα στο Facebook, σας έχω φτιάξει μια σελίδα και σας έχω κάνει και διαχειρι- στή. Ωςψυχολόγος/συγγραφέαςπουείστε, θα ήταν καλύτερο για σας να έχετε μια σε- λίδα, γιατί εκεί δε χρειάζεται κάποιος να εί- ναι φίλος σας για να μαθαίνει για σας, αλλά να πατάει "Μου Αρέσει" και να βλέπει ό,τι εσείς θέλετε να δημοσιεύσετε . Πια οι διά- σημοι/καλλιτέχνες/συγγραφείς κ.λπ χρη- σιμοποιούν σελίδα, γιατί δεν υπάρχει όριο "φίλων" κι ούτε θα είστε αναγκασμένος να μπαίνετε στη διαδικασία αποδοχής αυτών. Έχω φτιάξει κάποια πραγματάκια, ωστόσο ως διαχειριστής κι εσείς μπορείτε να αλλά- ξετε ό,τι θέλετε και να μεταβάλετε ό,τι δε σας αρέσει. Το έφτιαξα με όλη μου την κα- λή διάθεση κι αγάπη για εσάς, που είστε ένα άτομο που πραγματικά μέσα από τα βι- βλία σας με έχετε αναπτύξει! Όταν είστε έτοιμος να τη διαχειριστείτε, εγώ θα απο- χωρήσω ως διαχειριστής και θα σας αφήσω ως μοναδικό διαχειριστή!». Συναντηθήκαμε με τον Κωνσταντίνο την Κυριακή για καφέ και καταλήξαμε από κοινού στο εξής: Το ρόλο που έπαιζε μέχρι τώρα η ιστοσελίδα μου www.pinteris. Θα τον παίξει η σελίδα μου στο Facebook. Μέ- χρι να εξοικειωθώ με το χειρισμό της σελί- δας θα μου πάρει λίγο χρόνο. Όμως η σελί- δα αυτή υπερέχει από το παλιό μου site στο εξής: Είναι διαδραστική. Δηλαδή επιτρέ- πει την άμεση αμφίδρομη επικοινωνία κάτι που η ιστοσελίδα δεν το διέθετε. Αρχικά συγχωρέστε την ατζαμοσύνη μου (Κων- σταντίνε, βοήθεια!) αλλά σύντομα θα μπο- ρώ ν ́ ανταπεξέλθω.
Πριν κλείσω: Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους γνωστούς και φίλους που έχω στο facebook δεν υπάρχει κανένας hacker που να πάει στο κλεμμένο www.pinteris.gr και να τους ...αλλάξει τα φώτα; Θα του κάνω πάρτι με όλους τους φίλους του.
Συμβουλευτικές ψυχολογικές συνεδρίες
μέσω
SKYPE !
Διάρκεια 20-30 λεπτά.
Χρέωση 31.1 Euro + 23% Φ.Π.Α.(7.1) Σύνολο 38.2
Πώς μπορεί να γίνει:
1. Στέλνεις μια πρόσκληση στην δι- εύθυνσή μου στο SKYPE η οποία είναι george.pinteris και επικοινωνώ εγώ μαζί σου. Η πρώτη επαφή θα εί- ναι σύντομη και χωρίς χρέωση. Ο σκοπός είναι να κανονίσουμε τις πρακτικές λεπτομέρειες.
2. Στέλενεις e mail στο pinteris@hotmail.com. και μου γνω- στοποιείς τη διεύθυνσή σου στο SKYPE.
3. Παίρνεις 210-9652336. Αν δεν απαντήσω αφήνεις μήνυμα κι από κει και πέρα αναλαμβάνω εγώ.
Η επικοινωνία μέσω Skype είναι αποκλειστικά για όσους χρειάζονται την επαγγελματική μου βοήθεια. Δεν είναι για φιλικές συζητήσεις.
Νίκος Δριμάλας
Γιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος Κύπρου15
Άνω Καλαμάκι 210-99 60 780


Εκδοτικά Νέα
1.Το βιβλίο μου «Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία» ανέλαβε να το εκδώσει σε νέα μορφή η εκδοτική εταιρεία Ιβίσκος. Θα κυ- κλοφορήσει στα τέλη του Μάρτη.
2.Το νέο βιβλίο μου με τίτλο «Χαρά, η κα- λύτερη θεραπεία» εκδίδεται από τις Εκδό- σεις Ψυχογιός πάλι την ίδια εποχή.
3.Τα προηγούμενα βιβλία μου, θα κυκλο- φορήσουν σε νέα έκδοση από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Τα δικαιώματα των βι- βλίων με τίτλο «Δεν ξέρω τι θέλω» και «Λύσε μόνος σου τα προβλήματά σου» έχουν ήδη παραχωρηθεί. Τα υπόλοιπα εί- ναι προς το παρόν σε διαπραγμάτευση. Στις επόμενες Εφημεριδούλες θα είμαι πιο συγκεκριμένος.
ΒίκυΔρακοπούλου
Οδοντίατρος
Άργους 21 - Γλυφάδα
2110-174847
Αλήθεια είναι ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη

Μια χαριτωμένη ιστορία.
Το ζευγάρι που μ ́ επισκέπτεται για πρώτη φορά, είναι παντρεμένοι 20 χρόνια. Όλα καλά, αλλά ο σύζυγος τα βράδια πίνει. Η σύζυγος το θεωρεί αυτό αλκοολισμό. Έτσι τον έφερε να τον ...θεραπεύσω.
Η συζήτηση ήταν ένας φαύλος κύκλος. «Πίνω επειδή έχω προβλήματα» έλεγε ο σύζυγος, «έχεις προβλήματα επειδή πί- νεις» έλεγε η σύζυγος.
Κάποια στιγμή ο σύζυγος μου λέει: «Γιατρέ, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το φάρμακό μου. Με βοηθάει και χαλαρώνω στο τέλος της μέρας. Χωρίς αυτό θα πάθω κανένα έμφραγμα. Όλη τη μέρα είμαι στην τσίτα».
Στο μεταξύ η σύζυγος έχει ανάψει τσιγάρο και κοιτάζει το ταβάνι. Έχει ένα ύφος σαν να σκέφτεται «πάλι τις ίδιες δικαιολογίες άρχισε».
Στο σημείο αυτό λέω στο σύζυγο:
- Χαίρομαι που ονομάζεις το ποτό «φάρ- μακο». Αυτό θα πει ότι ξέρεις τι κάνεις, ξέ- ρεις όμως και για πιο σκοπό το κάνεις.
Με κοίταζε σα χαζός. Δεν του άφησα περι- θώρια. Έτσι συνέχισα:
- Το κάνεις για να γλιτώσεις το έμφραγμα. Το πρόσωπό του γαλήνεψε.
- Ναι γιατρέ μου.
(Η σύζυγος εξακολουθούσε να καπνίζει. Όμως έβγαζε καπνούς απ ́τ ́ αυτιά...). Ωραία. Αφού είναι φάρμακο θα το πίνεις όπως τα φάρμακα: Με το κουτάλι της σού- πας. Σφίξαμε τα χέρια ότι θα το κάνει. Σε 2 μέρες μου τηλεφώνησε:
Γιατρέ, χωρίς ν ́ ακούω στο ποτήρι τα πα- γάκια δεν γίνεται τίποτα...