Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Μαθήματα Νευρογλωσσολογίας

Μάθημα 3: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
Τα μαθήματα, αποφασίσαμε να γίνονται
κάθε 15 μέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: