Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012


Εαν στο Beck’s έχεις σκορ 
μεταξύ 17 και 30
και συμβαίνει οι λόγοι να είναι 
 οικονομικοί
έλα την Τετάρτη 
8 Φεβρουαρίου 
20:00 με 22:00
ώστε να βρούμε τρόπους
 ν’ αντιμετωπίσουμε την κρίση.

Συμμετοχή  30.75*
*Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
Δηλώσεις Συμμετοχής
210-96 52 336
pinteris@hotmail.com
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Μηδέν

Δεν υπάρχουν σχόλια: